05/05/2013

Chơi ít đẹp!          Bố vợ tôi là người nghiêm khắc với bản thân, sống nghiêm túc nhưng ông thuộc loại người hiền, cư xử với con cháu bằng tình thương yêu rất mực và tử tế với người ngoài. Trong nhà, ông có khuynh hướng bênh vực dâu rễ mà hay quy lỗi con cái mình (nếu vợ chồng có hục hặc) nên chúng tôi rất thương ông.
--> Read more..

03/05/2013

Nghĩ gì sau một năm ở Bangkok? Chỉ còn vài ngày nữa là đúng một năm ngày vợ chồng tôi và gia đình con gái đến Bangkok. Nghĩ gì sau một năm sống ở nơi này? Bangkok có để lại trong  tâm tưởng tôi điều gì không? Có nhiều, nhưng phải chọn lựa vài điều cần viết!
--> Read more..

Flags..


Flag Counter