26/09/2012

Đi lạc
Sep 26, 2012 9:16 AMPublicPageviews 14 3
Đi lạc.

Anh là người đồng sự với tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi, vai em nhưng tôi vẫn xem anh như bạn cùng lứa vì chúng tôi cùng có nhiều mẫu số chung trong lối sống, cư xử, quan niệm về cuộc đời…

--> Read more..

14/09/2012

Nhật ký về thăm mẹ
Sep 14, 2012 6:18 AMPublicPageviews 165 10
NHẬT KÝ VỀ THĂM MẸ

08.9
Từ NT gọi về nhà để báo tin cho mẹ và các chị số hiệu, giờ lên tàu, chị không có nhà, mẹ cầm máy trả lời và bà rất vui khi biết con út sắp về, khi sắp gác máy lại tỏ ý tiếc vì vợ tôi không về cùng và nhờ tôi gửi lời hỏi thăm của bà.

--> Read more..

Flags..


Flag Counter