26/03/2012

Vẫn thấy bên đời...
Mar 26, 2012 3:28 AMPublicPageviews 49 13
Mười một năm sau ngày Trịnh Công Sơn giã từ "Cõi tạm" để đến"cõi đi về" vĩnh hằng của mình, đã có hàng trăm bài viết, hàng chục đầu sách nói về ông ta nhưng "đình đám" và tạo ra tranh luận nhiều nhất có lẽ là bài của họa sĩ Trịnh Cung trên Da màu. Nhân ngày giỗ thứ 11 của ông, bài viết cũ này được post lên blog như là một nén nhang tưởng nhớ (và những suy nghĩ của người viết vẫn không gì thay đổi)
--> Read more..

21/03/2012

Duyên …trời.


Đọc entry của cụ Nô đăng lại “Nợ Tình Một Món Trứng Chiên”, HN liên tưởng đến một chuyện tình của một sĩ quan TQLC quân lực VNCH với một nữ quân nhân quân giải phóng mới đọc gần đây (có thể tìm đọc ở link này): http://chauxuannguyen. wordpress.com/2012/02/05/chuy% E1%BB%87n-tinh-m%E1%BB%99t-sq-tqlc-vang%C6%B0%E1%BB%9Din%E1%BB%Achi%E1%BA%BFn-binh- vc/ . Nghĩ rằng cả hai chuyện đều làm chúng ta suy nghĩ nên viết tiếp entry này. 

--> Read more..

19/03/2012

Lượm lặt ngoài đường
Mar 19, 2012 8:10 AMPublicPageviews 28 8
Lượm lặt ngoài đường.

--> Read more..

Flags..


Flag Counter