26/09/2014

Có những khóa giảng. Anh bạn tôi hình như  sau nhiều năm mới vào FB của tôi, lại khó tính khi viết cmt trong note trước của tôi rằng sao không nói gì khác khi về Huế mà nói chuyện ăn? Anh quên rằng:”có thực mới vực được đạo”, tôi đã nói chuyện “thực” rồi, bây giờ xin chìu anh mà nói chuyện “đạo”.
--> Read more..

Flags..


Flag Counter